Záchranná stanice zvířat Pavlov

Exkurze na Záchrannou stanici zvířat Pavlov – 12. 10. 2023

V podzimním slunečném dnu jsme se se sedmáky vypravili na Záchrannou stanici zvířat v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Kromě prohlídky stanice byl pro žáky připraven program o ptácích spojený s jejich odchytem a kroužkováním. Žáci se dověděli, proč se ptáci kroužkují a jak se u daných druhů pozná pohlaví a věk. Pak je mohli sami opět vypustit do volné přírody. V odchycených drobných pěvcích převažovaly sýkory – koňadry, modřinky a mlynařík.

Při prohlídce stanice se žáci seznámili s jejími zvířecími obyvateli, kteří sem byli umístěni kvůli svému zranění nebo proto, že si zvykli na lidi a nelze je už vrátit do přírody. Dověděli se, co jsou časté příčiny zranění zvířat v krajině a jak se v případě nálezu takového zvířete zachovat.

Největšímu zájmu se však těšilo čerstvé mláďátko vydry, které si každý chtěl pohladit, a pak krmení vzácné poštolky rudonohé a netopýra moučnými červy.

Martin Lexa


Zobrazení: Alba | Podle data

Záchranná stanici zvířat Pavlov


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví