Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu 1. pol. šk. r. odložit začátek plnění povinné školní docházky.

Žádost o dodatečný odklad prosím předejte škole:

a) papírovou formou předanou v kanceláři školy, popř. řediteli školy

b) emailem s elektronickým podpisem na emailovou adresu zakladni.skola@polna.cz

c) datovou schránkou

Žádost o dodatečný odklad je ke stažení ZDE.

Přidáno 15. 9. 2022, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví