Žádost o individuální vzdělávání žáka

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
Žádost o individuální vzdělávání žáka prosím předejte škole:

a) papírovou formou předanou v kanceláři školy, popř. řediteli školy

b) emailem s elektronickým podpisem na emailovou adresu zakladni.skola@polna.cz

c) datovou schránkou

Žádost je ke stažení ZDE.

Přidáno 21. 11. 2022, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví