Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítě v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky prosím předejte škole před datem zápisu, popř. během konání zápisu:

a) papírovou formou předanou v kanceláři školy (Poděbradova ul.)

b) emailem s elektronickým podpisem na emailovou adresu zakladni.skola@polna.cz

c) datovou schránkou

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, popř. klinického psychologa. 

Žádost o odklad povinné školní docházky je ke stažení ZDE .

Přidáno 14. 9. 2022, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví