Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání

Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání (opakoval ročník), povolit pokračování v základním vzdělávání (§ 55 zákona 561/2004 Sb.)

Žádost prosím předejte škole:

a) papírovou formou předanou třídnímu učiteli / v kanceláři školy / řediteli školy 

b) emailem s elektronickým podpisem

c) datovou schránkou

Žádost je k dispozici ZDE.

Přidáno 22. 11. 2022, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví