Žádost o uvolnění z TV

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok.

Žádost o uvolnění z předmětu tělesné výchovy prosím předejte škole:

a) papírovou formou předanou vyučujícímu TV / třídnímu učiteli / v kanceláři školy,

b) emailem s elektronickým podpisem

c) datovou schránkou

Žádost je ke stažení ZDE

Přidáno 7. 9. 2022, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví