Žádosti o odškodnění školního úrazu

Přes veškerou naši snahu může nešťastnou náhodou nebo nepozorností žáků dojít ve škole k úrazu. Jak v takovém případě postupovat.

1. Žák má dle školního řádu povinnost nahlásit úraz neprodleně, nejpozději do konce školního vyučování dne, kdy se úraz stal:

·        vyučujícímu daného předmětu pokud se stal úraz v hodině nebo pedagogovi vykonávajícímu dozor pokud se stal úraz o přestávce

·        v případě jejich nepřítomnosti třídnímu učiteli

2. Pokud budou rodiče žádat o odškodnění, jsou povinni si z webových stránek školy stáhnout, vyplnit a odevzdat dva formuláře:

·        Oznámení pojistné události, Úraz – vyplňují pouze rodiče a předají společně s originálem lékařské zprávy třídnímu učiteli nejpozději do 5 pracovních dnů

 

·        Hodnocení bolestného – vyplní rodič + lékař a rodiče odevzdají po ukončení léčení a vyplnění bodového ohodnocení úrazu lékařem neprodleně třídnímu učiteli nejpozději však do 20.9. 2024

Přidáno 7. 10. 2022, autor: René Pohanka

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví