O nás

Základní škola Polná, okres Jihlava

ZŠ Polná je plně organizovanou školou, ve které se vzdělává cca 600 žáků. Součástí školy je školní klub, školní družina a školní jídelna.

Co nás charakterizuje?

 • jsme škola, která rozvíjí potenciál každého žáka
 • jsme škola, která si stále myslí, že povinnost, zodpovědnost, píle a slušné chování patří do tohoto moderního světa
 • jsme škola, která má u středních škol dobré renomé díky žákům, kteří na ně přicházejí kvalitně připraveni
 • jsme škola plná kvalitních pedagogů, kteří jdou s dobou
 • jsme škola, která se chová férově
 • jsme škola, která se zaměřuje na oblast přírodovědnou a jazykovou. Součástí školy je přírodovědný klub Pampeliška, máme certifikovány všechny tři školní zahrady jako přírodní, zapojili jsme se do sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), jsme tzv. rorýsí školou.
 • Jsme škola, která podporuje výuku cizích jazyků. V oblasti jazykové nabízíme studium 4 světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština)

 

O co se snažíme?

 • rozvíjet naše školní poradenské pracoviště
 • budovat pozitivní, bezpečné, podnětné a spolupracující klima školy
 • rozvíjet žákovské aktivity a zodpovědnost žáků za chod a prezentaci školy (školní parlament, školní televize, školní časopis)
 • mít kvalifikované pedagogy, kteří se neustále vzdělávají
 • realizovat výuku prostřednictvím rozličných metod a forem práce, spolupracovat na vzdělávání s různými zajímavými osobnostmi a institucemi přímo v naší škole či na exkurzích
 • vybavit žáky potřebnými vědomostmi a kompetencemi 
 • digitalizovat co nejvíce procesů ve škole
 • rozvíjet novou informatiku a digitální kompetence v souladu s novými požadavky legislativy
 • pomáhat sociálně slabým rodinám (možnost obědů zdarma, výpůjčka IT techniky zdarma)
 • zvelebovat a rozšiřovat prostory školy ve spolupráci se svým zřizovatelem

Přidáno 21. 8. 2023, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví