Žáci 9. ročníků opět dosáhli nadprůměrných výsledků!

Při každoroční jednotné přijímací zkoušce na SŠ se opět potvrdilo, že žáci naší školy dosahují nadprůměrných výsledků! Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Společnost CERMAT právě zveřejnila výsledky jednotné přijímací zkoušky na střední školy. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023. Zdroj: CERMAT.

Výsledková sestava pro základní školu Český jazyk Matematika
Konali % skór Konali % skór
Průměr Medián Průměr Medián
CELÁ ČR Uchazeči o 4leté obory 85415 55,6 56 88456 39,9 38
ZŠ POLNÁ Uchazeči o 4leté obory 44 62,3 67 45 44,2 38

Pro zajímavost uvádíme výsledky i v roce předchozím. Jsme hrdí na to, že naše škola dosahuje v oblasti výsledků vzdělávání výborných výsledků.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022. Zdroj: CERMAT.

Výsledková sestava pro základní školu Český jazyk Matematika
Konali % skór Konali % skór
Průměr Medián Průměr Medián
CELÁ ČR Uchazeči o 4leté obory 78221 55,7 56 78443 45,4 44
ZŠ POLNÁ Uchazeči o 4leté obory 50 59,8 62 50 52,5 55

Není to však pouze hodnocení CERMAT, ze kterého naše škola vychází nadprůměrně. Připomeňme si ze stejného školního roku výsledky prestižního mezinárodního srovnání výsledků žáků PISA ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti realizované v ČR Českou školní inspekcí. Výsledky jsou k dispozici ZDE

Přidáno 2. 9. 2023, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví